Bądźmy w kontakcie

Dane kontaktowe

Flower Travel Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 7/284
01-756 Warszawa
info@flowertravel.pl

NIP: 524-26-68-170
Regon: 141705406
Konto nr: 91 1090 1056 0000 0001 1103 4113
WBK S.A. IV Oddział w Warszawie

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000324538 Kapitał zakładowy: 30 000 PLN

Kliknij i skontaktuj się z nami

.

EnglishPolski
Language